Izinto Ezihlekisayo Esizenzayo Ngaphansi Kokucindezeleka Kokuhlolwa

Ungaphuthelwa

Ikhaya I-Insync Cindezela Pulse oi-Anwesha ngu U-Anwesha Barari | Kushicilelwe: NgoLwesibili, Mashi 5, 2013, 16:13 [IST]

Izivivinyo zebhodi seziqalile eNdiya futhi futhi kuyisiqalo sesikhathi eside sokucindezeleka kwabafundi. Okokuqala, abafundi bazocindezelwa ngezivivinyo uqobo bese kuthi ngemiphumela ezayo. ENdiya, sithatha izivivinyo zebhodi ngendlela ebaluleke kakhulu. Kodwa-ke, leso yisihloko sengxoxo esizokwenza ucindezeleke ngokwengeziwe. Ake sikhulume ngezinto ezihlekisayo esizenzayo ngaphansi kwengcindezi yezivivinyo esikhundleni salokho.

Indlela engcono kakhulu yokuqhuma kwengcindezi yezivivinyo ukukhuluma ngezinto ezibucayi esizenzayo ngaphambi nje kokuhlolwa. Nazi ezinye zezinto ezihlekisa kakhulu thina bafundi esizenzayo ngaphansi kwengcindezi yezivivinyo.izithelo ezomile ngesikhathi sokuqala kokukhulelwa

Ukucindezela Kokuhlolwa

Shiya ithikithi leHholo ngemuva

Abafundi abaningi benza leli phutha ngaphansi kwengcindezi. Bashiya into ebaluleke kakhulu njengetikiti lasehholo noma amapeni noma ikhadi le-ID ngemuva. Ngokujabulisayo banabazali okufanele babakhumbuze noma kungenjalo, bekungeke kube yinto ehlekisayo kepha iphutha elibuhlungu.Doodle Ephepheni Lemibuzo

Sonke siyazi ukuthi asivunyelwe ukubhala noma yini ephepheni lemibuzo. Kepha bonke abafundi badweba imidwebo ephepheni lemibuzo ukuze banciphise ukucindezeleka kwezivivinyo. Ngosuku lwezivivinyo, bonke bangamaciko.

Ungaziphathi kahle igama lakhoAbafundi abaningi baphuthelwa kabi noma babize kabi amagama abo ngaphansi kwengcindezi. Izikhathi eziningi uzobabona bebhala igama elingalungile ephepheni lokuphendula noma basho amagama abo ngokujabulisayo lapho umgadi wabagibeli ebabiza.

Chitha amahora endlini yangasese, uyabuyekeza

kanjani ukususa izinwele esilevini

Abafundi abaningi bachitha amahora amaningi endlini yangasese ngaphambi kokuhlolwa kwabo. Abakwenzi lokhu ngoba baqunjelwe empeleni bayabuyekeza endlini yokugezela. Yindawo ehlekisayo nexolayo enuka kamnandi yokubukeza.

Uhambo Futhi Uwele Ehholo Lokuhlolwa

Cabanga ukukhubeka uwe phansi phansi phambi kwekilasi eligcwele abantu abaklolodela nabo! Kungokuhlangenwe nakho okuyihlazo kakhulu kunoma yimuphi umfundi osemncane. Futhi lokhu kwenzeka ngoba bebenengcindezi mayelana nokuhlolwa bakhohlwa ukubopha izintambo zezicathulo zabo.

amanoveli amahle kakhulu ezothando afundwa ngababhali baseNdiya

Shayela Umgqugquzeli Ngegama Elihlekisayo

Into eyodwa eyihlazo engiyenzile ukubiza umgqugquzeli ngithi 'Mama, ngidinga iphepha'. Kepha ukucindezela kokuhlolwa kungakwenza lokho kuwe. Lapho ingqondo yakho ididekile, awazi ukuthi ukuphi nokuthi ukhuluma nobani.

Ukubizwa Kwezenkolo Kungazelelwe

Iningi labafundi likholwa ngokwedlulele ngaphambi kwezivivinyo. Unyaka wonke bazoba matasa kakhulu ngomculo wabo we-rock, Facebook / Twitter kanye nabangane. Kepha ngaphambi kokuhlolwa kwebhodi, banobizo lwabo lwenkolo.

Lezi ngezinye zezinto ezihlekisayo esizenzayo uma sicindezelekile ngenxa yezivivinyo. Yabelana nathi ngezindaba zakho zokucindezela ukuhlolwa.