I-LOL: Imisho Ehlekisayo YamaNgisi YesiNgisi

Ungaphuthelwa

Ikhaya I-Insync Cindezela Pulse oi-Denise Ngu UDenise baptiste | Ishicilelwe: NgoLwesihlanu, ngoJuni 27, 2014, 18:13 [IST]

ENdiya, ulimi lwesiNgisi luyaxakaniseka ngandlela thile noma ngokunye. Abantu abaningi abafunda lolu limi ngokubuka amabhayisikobho esiNgisi noma kubantu abakhuluma isiNgisi esiphukile bazithola besezimweni ezinzima ngesiNgisi esincane abasaziyo.

Ikakhulukazi, eNdiya, abantu bavame ukusebenzisa isiNgisi ukukhombisa ubungcweti babo benganakile ukuthi bazenza isilima ngokuphelele.IsiNgisi sithathwa njengezinye zezilimi ezikhulunywa kakhulu emhlabeni jikelele. Kodwa-ke, lezi zingoma ezihlekisayo zamaNgisi zesiNgisi nakanjani zizokuba nawe esigabeni esikhulu se-LOL (Laughing Out Loud). Le misho isetshenziswa ngokungazi njengoba abantu bengazazi izincazelo zayo.AMAZWI AMAZULU ASHISHA AKWENZA UHLEKE

Ngakho-ke, ulindeni? Bheka ezinye zalezi zingoma ezihlekisayo zama-English English:Uhlelo

Ubani Igama Lakho Elihle?

Enye yezinto ozohlangana nayo njalo ukuthi lokhu kubuzwe ngabantu abaningi. Kwenza umuntu azibuze, uma kukhona onegama elibi! Lesi ngesinye sezisho ezihlekisayo zesiNgisi ozohlangana nazo okungenani kanye empilweni.

Uhlelo

Ingabe Lona Ngudadewenu / Umfowenu Wangempela?

Noma nini lapho waziswa kothile omusha, kukhona abanye ababhekisa kubantwana bakubo njengo - Lona udadewethu noma umfowethu 'wangempela'. Iqoqo labantu basemadolobheni livame ukusebenzisa lezi zinhlaka ezihlekisayo zesiNgisi kaningi.

Uhlelo

Ukulala Kwami Kuyeza

Indlela okuchazwa ngayo ukulala ihlekisa ngokweqile. Uma usebenzisa ibinzana - Ukulala kwami ​​kuyeza, kwenza umuntu azibuze ukuthi ngubani omunye ofikayo edolobheni!Uhlelo

Buyela emuva

Alikho igama elithi 'buyela emuva'. 'Buyisela' nelithi 'emuva' asho okufanayo ncamashi! Zilungise njalo ngokuzayo lapho ukhuluma ngayo.

Uhlelo

IZwi 'Kuphela'

Igama livame ukusetshenziselwa yonke into - ekuqaleni noma ekugcineni komusho. 'Ngilapha kuphela.' Uthole ukukhukhuleka, akunjalo? Uma ungena engxoxweni nomuntu othanda ukusebenzisa igama elithi 'kuphela', uzokwazi ukuthi sisho ukuthini.

Uhlelo

Ukusetshenziswa Okuvamile Kwe-'Prepone '

Njengokuthi 'buyela emuva', 'i-prepone' akulona igama futhi. Ngeshwa, kunabantu abaningi abasebenzisa igama elithi prepone, esikhundleni sokulethwa phambili. Lesi ngesinye sezisho ezihlekisayo zamaNgisi ozozizwa ngaso sonke isikhathi.

Uhlelo

Kusizwisa!

Ubuwazi ukuthi ubuhlungu akusilo igama? Bese futhi, kunabantu abaningi abasebenzisa leli gama ukuchaza ukuthi bazizwa kanjani lapho besezinhlungwini. Igama elifanele empeleni, libuhlungu!

Uhlelo

Liyana Ngaphandle

Lokhu kusenza sizibuze ukuthi ngabe imvula yake yenzeka yini ngaphakathi endlini. Abantu abaningi basebenzisa 'ngaphandle' ukukhombisa ubukhulu besimo.