Izimpawu Ezi-10 Zokufa KubuHindu

Ungaphuthelwa

Ikhaya Ingokomoya le-Yoga Imfihlakalo yokholo Ukholo Mysticism oi-Sanchita Chowdhury Ngu USanchita Chowdhury | Kubuyekezwe: NgoLwesithathu, Novemba 21, 2018, 10:37 AM [IST]

Umqondo wokufa uhlala wethusa njalo. Nokho ukufa kuliqiniso elingephikwe empilweni yomuntu. Lokho okuzelwe kufanele kuphele. Ukufa akunakugwenywa. Into ekhathaza iningi lethu ngokufa yilokho okwenzeka ngemuva kokufa. Ngabe kukhona umhlaba ngemuva kokufa noma simane sanyamalala endaweni yonke? Le mibuzo ephazamisayo ibilokhu ikhathaza abantu ngakho-ke abantu bebelokhu befuna izindlela zokugwema ukufa.Izimpawu Zokufa KubuHindu

Kodwa ukufa akunakugwenywa. Kuthiwa ukufa kuza buthule futhi ubungeke uqaphele lapho ufa. Kodwa-ke, imibhalo yamaNdiya ibhale uhlu lwezimpawu ezimbalwa ezikhombisa ukuthi lo muntu uzofa kungekudala.HLOLA: Imfihlo Yezimvukuzane Emzimbeni Wakho

Izimpawu zokufa zitholakala kuShiva Purana. Ngokusho kweShiva Purana, uNkulunkulukazi uParvati wabuza iNkosi Shiva ngezimpawu zokufa. Umuntu angazi kanjani ukuthi uzokufa? Kungaleso sikhathi lapho iNkosi uShiva yachaza khona konke ngokufa kuNkulunkulukazikazi. U-Lord Shiva ukhulume ngezimpawu eziyishumi zokufa ezingabonakala kumuntu ozofa. Ngabe ufuna ukwazi ngalezi zimpawu zokufa kobuHindu? Bese ufunda.Uhlelo

Shintsha Umbala Wesikhumba

Lapho ibala lesikhumba lomuntu liphenduka liphuzi ngokukhanyayo noma limhlophe futhi libe bomvu kancane, kukhombisa ukuthi lo muntu uzofa zingakapheli izinyanga eziyisithupha.

Uhlelo

Ukungakwazi Ukubona Ukuboniswa

Uma umuntu engakwazi ukubona ukubonakala kwakhe emanzini noma esibukweni, kusho ukuthi lowo muntu uzofa zingakapheli izinyanga eziyisithupha.

Uhlelo

Konke Kubonakala Kumnyama

Lapho umuntu eqala ukubona yonke into njengombala omnyama, kukhombisa ukuthi lowo muntu uzofa kungekudala.Uhlelo

Ukudikiza Isandla Sokhohlo

Lapho isandla sobunxele somuntu silokhu sishwiba isonto lonke, kusho ukuthi lowo muntu uzophila inyanga eyodwa kuphela.

Uhlelo

Ama-Sense aqinile

Kuthiwa uma izitho zomqondo zomuntu ziba nzima njengetshe, kusho ukuthi uzofa zingakapheli izinyanga eziyisithupha.

Uhlelo

Ukungakwazi Ukubona Izibani Ezithile

Uma umuntu engakwazi ukubona ukukhanya okukhishwa enyangeni, elangeni noma emlilweni, kukhombisa ukuthi lowo muntu uzofa kungekudala.

indlela yokwenza ijusi lekhukhamba lokwehlisa isisindo
Uhlelo

Ulimi Oluvuvukile

Uma ulimi lomuntu luvele luqale ukuvuvukala bese izinsini ziqala ukukhipha ubomvu, khona-ke kukholakala ukuthi umuntu ubengeke aphile isikhathi eside.

Uhlelo

Ukungakwazi Ukubona I-Pole Star

Uma umuntu engakwazi ukubona inkanyezi esibhakabhakeni esibhakabhakeni, kusho ukuthi lowo muntu uzofa zingakapheli izinyanga eziyisithupha.

Uhlelo

ILanga Elibomvu, Inyanga Nesibhakabhaka

Uma umuntu eqala ukubona ilanga, inyanga nesibhakabhaka kubomvu ngombala, kukhombisa ukuthi lowo muntu uzofa kungekudala.

Uhlelo

Ukuphupha Ngesikhova

Uma umuntu ephupha isikhova noma ebona indawo engenamuntu futhi ecekelwe phansi, khona-ke ukufa kwakhe kuseduze.