I-Tirukkural-On Ubuhle- Othandweni Noma Uthando-Kural 71

Ungaphuthelwa

Ikhaya Ingokomoya le-Yoga Thirukural Ubuhle Thanda uthando Uthando Uthando-Abasebenzi Ngu Abasebenzi ngoNovemba 13, 2008

kanjani ukususa nezimvukuzane ebusweni usebenzisa uju

Anbirkum hlehlisa adaikkuntaal arrvalarI-Punkaneer pusal tharum.Uthando alunakuvinjelwa yizivalo Izinyembezi ezingalawuleki zizokwehla ngokuzenzekelayo, Lapho umuntu ebona ukuhlupheka nosizi lwabathandekayo.

izinzuzo zokusebenzisa i-curd ebusweni nsuku zonke

Noma ngabe lowo ozithandayo angazama kangakanani, akwenzeki ukuthi afihle uthando kulabo abathandayo, ikakhulukazi uma besenkingeni ethile ngoba, ngokubabona behlupheka, naye uqobo uzohlupheka kanye nabo futhi akhale izinyembezi zosizi ezingalawuleki .Lokhu kanye namanye amaKurali amathathu alesi sahluko akhuluma ngothando ikakhulukazi oluphakathi kwamalungu omndeni, kepha njengoba uValluvar ngokwakhe eshilo ku-Kural (757) wakamuva kunzima ukuhlukanisa lo Anbu (Uthando) no 'Arul' (Ububele) - ngoba ububele buyisiphethu sothando, 'arulennum anbeen kulavi'. Eqinisweni i-Kural No.72 ikhuluma ngesici sothando esigcwele yonke indawo ngakho-ke iba nozwelo ngempela, nokuthi iKural uqobo, ngakho-ke, bekungafaneleka kakhulu esahlukweni 25, ku-'Arul'- Compassion, yize igama elisetshenziswe ku i-Kural eshiwo yi-'Anbu 'kuphela, uthando.

Ukufaneleka kwalesi sahluko ngemuva kweziza ezikhuluma ngempilo yomndeni, unkosikazi nezingane, kusobala. Uthando kuphela umninikhaya alula ngalo kuye uqobo kulabo abaseduze nabathandekayo bakhe, okungathi ngokuhamba kwesikhathi luye kude kakhulu lamboza zonke izidalwa eziphilayo. Lo mqondo ngokwemvelo usiholela eKural elandelayo.