Usuku Lomhlaba Wonke Lwengane Yentombazane 2019: Kuhle kakhulu 'Gcina Ingane Yentombazane' Iziqubulo Nezisho

Ungaphuthelwa

Ikhaya Abesifazane Abesifazane oi-Shivangi Karn By UShivangi Karn ngo-Okthoba 11, 2019

I-International Day of the Girl Child igujwa minyaka yonke ngomhlaka 11 Okthoba ukubhekana nezinselelo ezibhekene namantombazane emhlabeni wonke nokukhuthaza imfundo yawo, amalungelo abantu nokulingana. UMkhandlu Kazwelonke Wezizwe Zonke waphasisa isinqumo ngomhla ziyi-19 Zibandlela 2011 sokumemezela umhla ziyi-11 kuMfumfu njengoSuku Lomhlaba Wonke Lwezingane Zamantombazane.Isikhumbuzo seminyaka engu-10 somshado sifisela umyeni
Usuku Lomhlaba Wonke Lwezingane Zamantombazane lwango-2019

Bobabili abesilisa nabesifazane babaluleke ngokulinganayo ukugcina ukulingana kwezenhlalo. Kodwa-ke, umnikelo wabesifazane usenezinyanga eziyisishiyagalolunye ngaphezulu, ongeke uqhathaniswe nanoma yini enye emhlabeni. Bangabazalisi kanye nesizathu sokuthi kungani abantu bekhona kule planethi.Icala elibhekiswe emantombazaneni belilokhu lenyuka - kungaba ukubulawa kwabesifazane, ukudlwengulwa, ukushona kwamalobolo noma ukucwaswa ngokobulili. Ngenxa yalezi zizathu ezingenhla, sekubalulekile ukwenza abantu bazi ngokugcina ingane yentombazane neqhaza labo elibalulekile emndenini, emphakathini nasemhlabeni.

Mayelana nalokhu, sithengele kuwe 12 enamandla ukusindisa iziqubulo namazwi ezingane zamantombazane. Bheka!1. INTOMBAZANE isho isipho empilweni yangempela.

Usuku Lomhlaba Wonke Lwezingane Zamantombazane lwango-2019

2. Ayikho intombazane ngakho, akekho umama, ekugcineni ayikho impilo.Usuku Lomhlaba Wonke Lwezingane Zamantombazane lwango-2019

3. Musa ukubanda, amantombazane abaluleke ngaphezu kwegolide!

Usuku Lomhlaba Wonke Lwezingane Zamantombazane lwango-2019

4. Yonke indoda idinga umama, unkosikazi, udadewabo pho kungani ingadingi indodakazi

Usuku Lomhlaba Wonke Lwezingane Zamantombazane lwango-2019

5. Uma ubulala amantombazane, ngubani ozozala izizukulwane ezizayo.

amakhambi asekhaya okukhulisa usayizi webele ezinsukwini eziyi-10

Usuku Lomhlaba Wonke Lwezingane Zamantombazane lwango-2019

6. Gcina ingane yentombazane, wonge kusasa.

Usuku Lomhlaba Wonke Lwezingane Zamantombazane lwango-2019

7. Wenza umhlaba ukhanye kodwa usalwela ukubona ukukhanya.

Usuku Lomhlaba Wonke Lwezingane Zamantombazane lwango-2019

8. Indodakazi yethu iyifindo elihlanganisa umndeni ndawonye.

izinzuzo ze-anulom vilom pranayama yesikhumba

Usuku Lomhlaba Wonke Lwezingane Zamantombazane lwango-2019

9. Vumela ingane yakho yentombazane indize kodwa ingakhali!

Usuku Lomhlaba Wonke Lwezingane Zamantombazane lwango-2019

10. Ingane yentombazane ifana nehlumela, mayiyiqhakaze ibe yimbali yakusasa.

izinzuzo zokuphuza itiye eliluhlaza ebusuku

Usuku Lomhlaba Wonke Lwezingane Zamantombazane lwango-2019

11. Gcina ingane yentombazane ukusindisa ubukhona bakho kule planethi.

Usuku Lomhlaba Wonke Lwezingane Zamantombazane lwango-2019

12. Indodana iyindodana ize ithole umfazi, kodwa indodakazi iyindodakazi impilo yayo yonke.

Usuku Lomhlaba Wonke Lwezingane Zamantombazane lwango-2019